Bedrijf
Van Bruggen Metaalbewerking is om verscheidene redenen partner voor bedrijven in de sectoren klein-metaal, metaalconstructie, woningbouw en machinebouw. Omdat sommige werkzaamheden niet tot hun core-business behoren, of omdat zij niet over de productiecapaciteit in mensen of ruimte beschikken. Door de samenwerking bent u in staat toch een compleet product te leveren, zonder kostbare investeringen in personeel, machines en gebouwen. Van Bruggen kan u terzijde staan in uw productieproces, van grondstoffeninkoop tot en met de levering van het eindproduct..